WIE HEEFT, DIE HEEFT - EN KRIJGT STEEDS MEER.

Alternatieve geschillenbeslechting

 
 

Geschillen in contractuele verplichtingen uit online verkoop overeenkomsten of online diensten overeenkomsten tussen een consument woonachtig in de Europese Unie en digitalSTROM AG kunnen voorgelegd worden op een Europees platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), die een onafhankelijk, onpartijdig, transparante, effectieve, snelle en eerlijke buitengerechtelijke online beslechting van geschillen mogelijk maken. Het ODR-platform kan worden geraadpleegd via de volgende link: ec.europa.eu/consumers/odr/


 
Scroll top